Hoe, wat en wie?

Diverse organisaties en bedrijven openen op de Dag van de Mobiliteit één dag hun deuren. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om één dag bij een andere organisatie mee te lopen.

Voor wie?
 • Dag van de Mobiliteit is bedoeld voor alle medewerkers, van administratief medewerker tot directeur en van monteur tot       beleidsmedewerker.
 • Dag van de Mobiliteit is vooral bedoeld om nieuwe inspiratie en ideeën op te doen.
 • Dag van de Mobiliteit geeft de mogelijkheid een ander bedrijf te leren kennen.
 • Dag van de Mobiliteit is een kans om je netwerk in de regio te vergroten.
 • Dag van de Mobiliteit kan ook ingezet worden als onderdeel van een loopbaan- of persoonlijk ontwikkeltraject, van een re-integratietraject.

Wat levert het op?

Voor de werkgever
 • Goed werkgeverschap, werken aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Dit is aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers.
 • Het is een mogelijkheid om het bedrijf/organisatie in de regio op de kaart te zetten.
 • Het vergroot de verbinding tussen werkgevers. Organisaties en bedrijven weten elkaar beter te vinden.
 • Het onderwerp 'mobiliteit' wordt zichtbaar en bespreekbaar binnen de organisatie.
 • Het is voor de afdeling/medewerker inspirerend en verfrissend om een collega uit een ander bedrijf op bezoek te krijgen.
 • Het geeft de organisatie handvatten hoe de 'Dag van de Mobiliteit' geïntegreerd kan worden in HRM-beleid.
Voor de medewerker
 • Mensen in beweging te brengen, een eerste stap naar buiten.
 • Het helpt de medewerker keuzes te maken.
 • Het geeft de medewerker meer zicht op een mogelijke volgende stap in de loopbaan.
 • De medewerker doet nieuwe inspiratie en ideeën op.
 • Het stimuleert de medewerker om nieuwe dingen uit te proberen en nieuwe doelen te stellen. Het maakt de medewerker leergierig.

Waarom?

Dag van de Mobiliteit laat mensen ervaren, leren en ontmoeten!

Ervaar - Het is een prachtige mogelijkheid om eens een kijkje in de keuken van een andere organisatie te nemen en kennis te maken met een andere werkplek. Het stimuleert de nieuwsgierigheid: “is het gras inderdaad groener aan de overkant?” “Hoe zouden collega’s in een andere organisatie werken?” “Past een andere cultuur bij mij?”. En vooral is het een gezellige dag!

Leer - Meelopen met een ander geeft de gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen; qua werksituatie, maar ook in de loopbaan. Het is een veilige en laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen en vragen te stellen. Zowel voor deelnemers als voor werkplekbegeleiders een leerzame ervaring. Kortom: een dag meelopen bij een andere organisatie levert meer op dan alleen een gesprek.

Ontmoet - De Dag van de Mobiliteit verbindt de deelnemende organisaties. De contactpersonen en de medewerkers ontmoeten elkaar en leren elkaar beter kennen. De organisaties weten elkaar hierdoor beter te vinden en het netwerk van de medewerker wordt vergroot.

En! - Dag van de Mobiliteit zet mobiliteit op de kaart. Zowel binnen de organisaties als daarbuiten. Door medewerkers voor één dag buiten de grenzen van de organisatie te laten kijken, wordt het onderwerp mobiliteit zichtbaar. De interne PR over mobiliteit draagt bij aan een cultuur, waarin beweging van medewerkers een onderwerp van gesprek is. De externe PR (zoals op social media en in dagbladen/streekbladen) zorgt ervoor dat de deelnemende organisaties hun visie op mobiliteit uitdragen.