Bedrijven

De deelnemende bedrijven van Dag van de Mobiliteit - editie 2021.

MijnGemeenteDichtbij

MijnGemeenteDichtbij is de werkorganisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Twee zelfstandige gemeenten, met een eigen college van B&W en gemeenteraad, ondersteund door één ambtelijke organisatie. Door de samenvoeging zijn we krachtiger, efficiënter en innovatiever. MijnGemeenteDichtbij kan de dienstverlening verbeteren door deze dicht bij onze inwoners te organiseren. De ‘lokale kleur’ van de twee gemeenten blijft behouden. De gemeenten houden hun eigen bestuur en programmagelden. Daardoor blijven de lokale autonomie, individuele beleidskeuzen en herkenbaarheid van de twee gemeenten en hun gemeenschappen overeind. Samenwerken brengt ons verder Vanaf 1 januari 2016 werken medewerkers van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel samen. Inwoners merken niets van deze samenwerking, tenminste niet aan de buitenkant. Ze gaan immers nog steeds naar hun eigen gemeentehuis (of locatie van de gemeente) voor een paspoort, rijbewijs, vergunning of een gesprek. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning houden inwoners een eigen case manager en blijven in contact met de ‘eigen gemeente’. Boxtel en Sint-Michielsgestel blijven zelfstandige gemeenten. Met een eigen bestuur en eigen beleid. De ambtelijke samenwerking biedt kansen om inwoners en ook het bedrijfsleven beter te kunnen helpen. De gemeenten werken met andere gemeenten in de Meierij op diverse gebieden al samen. Door samen te werken kunnen we de dienstverlening nog beter organiseren richting al onze inwoners en partners.